Πρόγραμμα Σπουδών

Τμήματα - Διάρκεια Σπουδών

Η εκμάθηση της Ελληνικής Νοηματικής Γλώσσας ολοκληρώνεται σε 4 επίπεδα ενώ για κάθε επίπεδο απαιτούνται 120 ώρες.

ΕΝΤΑΤΙΚΑ ΧΕΙΜΕΡΙΝΑ-ΘΕΡΙΝΑ

ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΑ ΕΝΤΑΤΙΚΑ

ΕΞ' ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

Κατά την ολοκλήρωση κάθε επιπέδου παρέχεται βεβαίωση από το Κέντρο Ελληνικής Νοηματικής

Που απευθύνεται το Πρόγραμμα

  • σε ακούοντες που επιθυμούν να έρθουν σε επαφή με την ΕΝΓ αλλά και σε άτομα με προβλήματα ακοής που δεν διαθέτουν την επαρκή γνώση της και επιθυμούν να βελτιώσουν την επικοινωνία τους.

  • σε επαγγελματίες που θέλουν να βελτιώσουν το μορφωτικό τους επίπεδο και να αποκτήσουν επιπλέον εφόδια όπως δάσκαλοι, καθηγητές, λογοθεραπευτές, ψυχολόγοι, κοινωνικοί λειτουργοί που ασχολούνται με άτομα με προβλήματα ακοής και επιθυμούν να εξειδικεύσουν τις γνώσεις τους.

  • σε διερμηνείς νοηματικής γλώσσας που επιθυμούν να τελειοποιήσουν τις γνώσεις τους πάνω στην μεθοδολογία της διερμηνείας.

  • σε όποιον ενδιαφέρεται ν’ αποκτήσει επάρκεια στην ΕΝΓ η οποία απαιτείται από το Υπουργείο Παιδείας για πρόσληψη σε ΣΜΕΑ.

Στόχος του Προγράμματος

Πρόκειται για ένα πρόγραμμα που απευθύνεται σε όλους και αναπτύχθηκε με σκοπό να προωθήσει την εκμάθηση της ΕΝΓ και την απόκτηση επάρκειας από την Ο.Μ.Κ.Ε. Οι βασικοί στόχοι είναι:

  • ο διαρκής εκσυγχρονισμός των εκπαιδευτικών μονάδων σε εξοπλισμό, συστήματα λειτουργίας, μεθόδους διδασκαλίας και οργάνωσης.

  • η αδιάλειπτη προσαρμογή στα νέα δεδομένα, προβλέποντας τις εξελίξεις στην αποτελεσματική διδασκαλία των νοηματικών γλωσσών.

  • η εξασφάλιση των ιδανικών προϋποθέσεων για την ποιοτική εκμάθηση της ΕΝΓ από τους μαθητές και τους σπουδαστές μας.

Χρονική Διάρκεια

Η χρονική διάρκεια του Προγράμματος είναι ενδεικτική από 4 έως 8 μήνες, ενώ ο απαιτούμενος “χρόνος διδασκαλίας” εκτιμάται στις 120 ώρες για κάθε κύκλο μαθημάτων, όμως είναι ευνόητο ότι ο εκπαιδευόμενος ανάλογα με την ενασχόλησή του με το αντικείμενο, ανάλογα με το προηγούμενο γνωστικό του επίπεδο στην ΕΝΓ και την προσωπική ικανότητα αφομοίωσης γνώσεων ενδέχεται να ολοκληρώσει περισσότερους από ένα (1) κύκλο σπουδων σε λιγότερο διάστημα από το αναμενόμενο.

Κύκλοι Σπουδών Εκμάθησης Ελληνικής Νοηματικής Γλώσσας

4 Επίπεδα

Επάρκεια

Διερμηνεία

Συχνές Ερωτήσεις

Εδώ θα βρείτε απαντήσεις για τα περισσότερα ερωτήματα και τις απορίες σας.