Συχνές Ερωτήσεις

ΠΩΣ ΔΙΑΡΘΡΩΝΟΝΤΑΙ ΟΙ ΣΠΟΥΔΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΝΟΗΜΑΤΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ;

Η εκμάθηση της Ελληνικής Νοηματικής Γλώσσας ολοκληρώνεται σε 4 επίπεδα ενώ για κάθε επίπεδο απαιτούνται 120 ώρες.

Το σύνολο των ωρών που θα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί με την λήξη και του 4ου επιπέδου είναι 480 ώρες ( 4 επί 120).

ΠΩΣ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΩ ΤΟ ΚΑΘΕ ΕΠΙΠΕΔΟ; ΣΕ ΤΙ ΠΤΥΧΙΟ ΑΠΟΣΚΟΠΩ;

Σε κάθε επίπεδο, με τη λήξη των μαθημάτων, παρέχεται βεβαίωση επιτυχούς ολοκλήρωσης του.

Αφού ο σπουδαστής πάρει και την βεβαίωση του 4ου επιπέδου, έχει την δυνατότητα να δώσει εξετάσεις στην Ομοσπονδία Κωφών Ελλάδος ( ΟΜ.Κ.Ε.) ώστε να αποκτήσει την Επάρκεια στην Ελληνική Νοηματική Γλώσσα.

ΠΩΣ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΘΟΥΝ ΑΥΤΕΣ ΟΙ ΩΡΕΣ; ΤΙ ΤΜΗΜΑΤΑ ΥΠΑΡΧΟΥΝ;

ΚΑΝΟΝΙΚΟ τμήμα:

Διάρκεια: 8 μήνες ( Οκτώβριος-Μάιος)

Μαθήματα: 2 δίωρα μαθήματα την εβδομάδα.

TΑΧΥΡΥΘΜΟ τμήμα:


Χειμερινό: Οκτώβριος-Ιανουάριος

Εαρινό: Φεβρουάριος - Μάιος

Διάρκεια: 4 μήνες / 3 φορές την εβδομάδα

Καλοκαιρινό: μέσα Ιουνίου - τέλος Ιουλίου

Διάρκεια : 1,5 μήνας / καθημερινά

ΕΧΩ ΓΕΜΑΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ. ΠΩΣ ΘΑ ΑΝΤΑΠΕΞΕΛΘΩ ΣΤΑ ΤΥΠΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ;

Υπάρχει ευελιξία στις ώρες παράδοσης μαθημάτων ξεκινώντας από 

πρωινές ώρες καταλήγοντας ακόμη και σε βραδινές ανάλογα τη

 διάρθρωση του εκάστοτε τμήματος!


Ακόμη, παρέχεται δινατότητα μαθημάτων εξ' αποστάσεως μέσω

ίντερνετ (Skype, OOVOO, κλπ.)!!