Νοηματική Γλώσσα

Η φυσική γλώσσα των Κωφών

Η Νοηματική Γλώσσα(ΝΓ) είναι η φυσική γλώσσα των κωφών.
Οι κωφοί ταυτίζονται με την ΝΓ, η οποία είναι μέρος του πολιτιστικού τους υπόβαθρου.

Η ΝΓ ταιριάζει απόλυτα με την οπτική φύση των Κωφών, δηλαδή με τη δυνατότητά τους να βλέπουν και να αντιλαμβάνονται τον κόσμο μέσω της όρασης.

Η ΝΓ εξυπηρετεί τις ίδιες κοινωνικές και νοηματικές λειτουργίες όπως προφορικές-ομιλούμενες γλώσσες: οι Κωφοί χρησιμοποιούν την τη ΝΓ για να καλύψουν τις ίδιες επικοινωνιακές ανάγκες με αυτές των ακουόντων ανθρώπων.Για να εκφράσουν δηλαδή επιθυμίες,ερωτήματα,απορίες,εντολές για να δώσουν πληροφορίες απο πρακτικές έως φιλοσοφικές και για να μεταφέρουν αφηρημένες έννοιες.

Ελληνική Νοηματική Γλώσσα

Η Ελληνική Νοηματική Γλωσσα(Ε.Ν.Γ) χρησιμοποιείται στην Ελλάδα απο Έλληνες Κωφούς.Δεν είναι η αναπαράσταση της ομιλούμενης γλώσσας με άλλη μορφή,όπως είναι η γραπτή γλώσσα. Η ΕΝΓ είναι η γλώσσα της κοινότητας των Ελλήνων Κωφών και όχι ένα κατασκεύασμα των ακουόντων.Η ΝΓ δεν είναι διεθνής.Υπάρχουν πολλές ΝΓ στον κόσμο: η Αμερικανική ΝΓ (ASL), που χρησιμοποιείται στις ΗΠΑ και στον Καναδά, η Αγγλική ΝΓ (BSL), η Ιαπωνική ΝΓ κ.ά.

Οι περισσότεροι ακούοντες πιστεύουν οτι, επειδή οι ΝΓ έχουν κοινό χαρακτηριστικό τους την οπτική και κινησιακή δομή, είναι ίδιες και αμοιβαία κατανοητες.Όμως κάθε μία ΝΓ χρησιμοποιεί διαφορετικές ή παρόμοιες χειρομορφές,οι οποίες σημαίνουν διαφορετικές ένννοιες.

Η ΕΝΓ,όπως και οι άλλες εθνικές ΝΓ, δε θα μπορούσε να είναι διεθνής: οι γλώσσες δημιουργούνται και εξελίσσονται για την κλακυψη επικοινωνιακών αναγκών μιας κοινότητας.Αυτή η κοινότητα έχει μια ταυτότητα και μια ιστορία που πολλές φορές αυτίτεζεται με την γλώσσα που χρησιμοποιεί.Η αποποίηση αυτής της κοινωνικής ταυτότητας είναι πάρα πολύ δύσκολη,αν όχι αδύνατη, και αυτή η κοινωνική ταυτότητα είανι ο βασικός λόγος ύπαρξης των εθνικών γλωσσών. Η ΕΝΓ, όπως όλες οι ΝΓ του κόσμου, δεν είναι συμβολική, όπως εσφαλμένα πιστευουν πολλοί.

Η ΕΝΓ έχει λεκτικές και συντακτικές δομές για να εκφράσει οποιαδήποτε αφηρημένη έννοια.Επίσης, έχει αυστηρούς γραμματικούς και συντακτικούς κανόνες.Για την οριοθέτηση αυτών των κανόνων η ΕΝΓ χρησιμοποιεί το χώρο και την κίνηση.Το λεξιλόγιό της είναι πλόυσιο, αν και δεν υπάρχουν επιστημονικές έρευνες για την καταγραφή του.

Η ΕΝΓ δεν έχει γραπτή μορφή, αλλά τα θεατρικά έργα της κοινότητας των Κωφών καταγράφονται σε βιντεοκασέτες και οι ιστορίες μεταδίδονται απο γενεά σε γενεά. Πολλοί πιστεύουν οτι η ΕΝΓ είναι κάτι σε τα σήματα Μόρς ή οτι μοιάζει με τη μέθοδο BRILLE.Τα σήματα Μόρς είναι ένας τεχνητός κώδικας επικοινωνίας και όχι γλώσσα, ενώ η μέθοδος BRAILLE είναι ένα κωδικοποιημένο σύστημα αφής που χρησιμοποιείται απο τους τυφλούς για την ανάγνωση της γραπτής μορφής μιας γλώσσας.Δεν έχει ξεχωριστή δομή και δεν είναι φυσική γλώσσα.

Η ΕΝΓ,πως όλες οι ζωντανές γλώσσες, λεχει διαλέκτους που καθορίζονται απο την γεωγραφική κατανομήτου πληθυσμού την εκπαιδευτική εμπειρία, τον χρόνο εκμάθησης της γλώσσας κλπ.Ανεξάρτητα πάντως απο τις διαλεκτικές διαφορές οι Έλληνες κωφοί αναγνωρίζουν την ΕΝΓ ως μία γλώσσα.

Επιμέλεια κειμένου: 
Δρ. Ρένα Ανδρικοπούλου(Φιλόλογος ειδικής Αγωγής,Διερμηνέας Ε.Ν.Γ)