Κοινωνία Κωφών

Συχνά οι ακούοντες αντιμετωπίζουν τους κωφούς ως ιατρικά περιστατικά,ώς ασθενείς και ως απομονομένες υπάρξεις.Σπάνια τους βλέπουν ως πολιτισμική ομάδα.

Read more