ΝΟΗΜΑΤΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

Η φυσική γλώσσα των Κωφών

Η Νοηματική Γλώσσα(ΝΓ) είναι η φυσική γλώσσα των κωφών.Οι κωφοί ταυτίζονται με την ΝΓ, η οποία είναι μέρος του πολιτιστικού τους υπόβαθρου.